Zobacz więcej:
O Szkole
Szkoła Podstawowa w Brodach położona jest w malowniczym zakątku gminy.
Nauka zorganizowana jest w 6 oddziałach klasowych. Organem prowadzącym jest Gmina Brody. Do szkoły uczęszcza 80 uczniów. Językiem obcym nauczanym w szkole od klasy "0" jest język angielski. Placówka dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem, placem zabaw, biblioteką. Dbając o wszechstronny rozwój uczniów nauczyciele organizują szereg imprez, uroczystości i konkursów np. kiermasze bożonarodzeniowe, jasełka, wigilie, akademie z okazji świąt państwowych. W czasie lekcji wykorzystuje się sprzęt komputerowy. Z inicjatywy Samorządu Szkolnego organizowane są zabawy, wycieczki, rajdy, konkursy. Uczniowie szkoły biorą udział w akcjach charytatywnych np.: zbiórki żywności, nakrętek oraz w działaniach proekologicznych np.: "Sprzątanie świata", a także w konkursach o tematyce ekologicznej. Organizowane są egzaminy na kartę rowerową. Panuje tu przyjazna atmosfera, zapewniająca uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz warunki do efektywnej nauki. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy, które mają na celu motywowanie uczniów oraz wdrażanie ich do samodzielnego poszerzania wiedzy. Duży nacisk szkoła kładzie na wpajanie dzieciom zasad zachowania bezpieczeństwa na drodze oraz w sytuacjach trudnych, a także na propagowanie zdrowego stylu życia. Upowszechniamy aktywny wypoczynek, zdrowy sposób odżywiania się, angażujemy dzieci do udziału w programach: "Szklanka mleka", "Owoce w szkole".

W szkole prowadzone są zajęcia: dydaktyczno - wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne. Uczniowie korzystają z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z ich oczekiwaniami oraz sugestiami rodziców. Należą do nich m.in. koła: sportowe, czytelnicze, plastyczne, przyrodnicze, matematyczne, językowe.   


Szkoła Podstawowa w Brodach
ul. Szkolna 77
27-230 Brody
Tel. (41) 271-13-61


Realizacja
Agencja Reklamy Marecki.name
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Brodach © 2024