Obowiązek szkolny dla 7 - latków
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Obowiązek szkolny dla 7-latków – to kluczowa zmiana podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:


1. Obowiązku szkolnego od siódmego roku życia.
2. Prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia.
3. Obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,.
4. Prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II.


Rodzice, których dzieci poszły do szkoły, jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym.
Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

1. Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017.
Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 25 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

2. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 25 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

3. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wzór wniosku dostępny jest u wychowawców kl. I i kl. II


                                                                                               Nina Milanowska
                                                                                               Dyrektor SzkołySzkoła Podstawowa w Brodach
ul. Szkolna 77
27-230 Brody
Tel. (41) 271-13-61


Realizacja
Agencja Reklamy Marecki.name
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Brodach © 2022